NLQF gevalideerd opleider

Aanleiding
De huidige onderwijsstructuur kan zich moeilijk aanpassen aan de behoeften van het bedrijfsleven. Maatwerk, specialisme en innovatiekracht zijn nodig om snel veranderende arbeidsprocessen en de daarvoor benodigde kennis te kunnen borgen. De huidige arbeidsmarkt kent voor de logistiek medewerker en de chauffeur goederenvervoer te weinig impulsen tot permanente ontwikkeling en draagt onvoldoende bij aan een leercultuur.

Anderzijds is de sector Transport en Logistiek sterk vergrijsd. De krimp van de beroepsbevolking in combinatie met de explosieve groei van de sector logistiek maken de problemen alleen nog maar urgenter en nijpender.

Het gevolg is dat het bedrijfsleven (en haar stakeholders) methodes en middelen zoekt om haar menselijk kapitaal te boeien en aan zich te binden. Stimuleren en faciliteren zijn de sleutelwoorden: werkenden en werkzoekende moeten zich meer bewust worden van hun waarde op de veranderende arbeidsmarkt en worden gestimuleerd om zelf regie te voeren over hun loopbaan.

Het opzetten en onderhouden van, met voor en door het bedrijfsleven ontwikkelde, (doorlopende) leerlijnen is een oplossing voor de geschetste problematiek. Daarnaast biedt de koppeling met een NLQF niveau een bijzondere meerwaarde in de vorm van een diploma op. Door praktisch ingerichte leerlijnen aan te bieden in een digitale leeromgeving worden de leeruitkomsten geborgd en maatwerk gegarandeerd. De combinatie van deze drie bouwstenen zorgen voor een -voor Nederland- unieke en innovatieve propositie.

Wat is het NLQF?
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is afgeleid van het Europees kwalificatieraamwerk EQF. Dit raamwerk is opgezet ter ondersteuning van een leven lang ontwikkelen en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit. Het raamwerk telt acht niveaus, van basiseducatie tot universiteit, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Het EQF en NLQF zijn ontwikkeld om de sociaaleconomische ontwikkeling van Europa en Nederland te stimuleren. De combinatie van een ouder wordende beroepsbevolking en de veranderende behoeften op het gebied van opleiding/training vragen meer dan ooit om vernieuwingen in de relatie tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt.

Voor een (kennis)economie die kan concurreren op internationaal niveau is een voortdurende ontwikkeling van de beroepsbevolking nodig, oftewel: duurzame inzetbaarheid. Het EQF/NLQF draagt hieraan bij op nationaal en Europees niveau en bevordert de arbeids- en studentenmobiliteit.

Het NLQF maakt het mogelijk om kwalificaties met elkaar te vergelijken door deze te voorzien van een niveau. Het NLQF bestaat uit 8 niveaus en één instroomniveau. Door de overheid gereguleerde kwalificaties zijn generiek ingeschaald. Zo is MBO-2 ingeschaald in niveau 2 en zijn alle masteropleidingen ingeschaald in niveau 7. Door ook kwalificaties van private aanbieders te voorzien van een NLQF-niveau wordt het mogelijk deze met elkaar te vergelijken. De opleidingen van Vervoerscollege zijn ingeschaald in het NLQF, het niveau is terug te vinden op het bijbehorende diploma. Het NLQF is gekoppeld aan het EQF, waardoor het ook mogelijk is om het Vervoerscollege diploma te vergelijken met bijvoorbeeld MBO in Nederland en kwalificaties uit andere EU-landen.

Voor meer informatie zie ook:
Wat is NLQF?
Wat betekent NLQF voor werkgevers
NLQF Leerlijnen
De website van NLQF
Duidelijke animatie over de werking van NLQF
Leerlijn professioneel logistiek medewerker niveau 2
Leerlijn qualified logistics employee niveau 2
Leerlijn professioneel logistiek teamleider niveau 3
Leerlijn professioneel chauffeur goederenvervoer niveau 2

Interessant voor uw organisatie? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs.
077-3524190


Meer weten over NLQF?

We informeren je graag vrijblijvend.

Bel ons direct: 077- 3524190

Bel meteen onze adviseur
Of