Wij zijn NLQF gevalideerd

Aanleiding
Opleiding en training wordt steeds belangrijker voor een duurzame arbeidsrelatie. Maatwerk, specialisme en innovatiekracht zijn nodig om snel veranderende arbeidsprocessen en de daarvoor benodigde kennis te kunnen borgen. Het huidige aanbod aan training en opleiding kent voor de sector Transport en Logistiek nog te weinig impulsen tot permanente ontwikkeling voor MBO geschoolde medewerkers en draagt onvoldoende bij aan de leercultuur.
De vergrijzing, de krimp van de beroepsbevolking en de explosieve groei van de sector logistiek maken de problemen alleen nog maar urgenter en nijpender.

Wij bieden methodes en middelen om medewerkers te boeien en te binden, hierdoor worden medewerkers zich meer bewust van de waarde van persoonlijke ontwikkeling en kunnen daardoor samen met de werkgever de regie voeren over hun loopbaan.

Het opzetten en onderhouden van praktijkgerichte leerlijnen is onze oplossing voor de geschetste problematiek. De koppeling met het NLQF biedt grote meerwaarde door de borging met een examen en de internationale vastgestelde niveaus. Alle trainingen en opleidingen zijn praktijkgericht, toegespitst op T&L,  zowel in NL als EN taal en maatwerk is gegarandeerd.

Wat is het NLQF?
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is afgeleid van het Europees kwalificatieraamwerk EQF. Dit raamwerk is opgezet ter ondersteuning van een leven lang ontwikkelen en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit. Het raamwerk telt acht niveaus, van MBO tot universiteit, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

De NLQF ingeschaalde leerlijnen zijn
Planner Wegtransport Basis, NLQF 3
Planner Wegtransport Gevorderd, NLQF 4
Hoofd Transportplanning, NLQF 5
Custom and Trade Export, NLQF 3
Custom and Trade Import, NLQF 3
Allround Transport coördinator, NLQF 3
Professioneel Chauffeur Goederenvervoer, NLQF 2
Professioneel Logistiek Medewerker, NLQF 2
Professioneel Logistiek Teamleider, NLQF 3

LogicLeap
De opleidingen worden uitgevoerd door onze partner LogicLeap, Vervoerscollege verzorgt de examinering, waardoor onafhankelijkheid wordt gewaarborgd.

Interessant voor uw organisatie? Neem contact op met onze adviseurs.
077-3524190 (Vervoerscollege)
088-0454800 (LogicLeap)

Meer weten over NLQF?

We informeren je graag vrijblijvend.

Bel ons direct: 077- 3524190

Of