Hulpdienst brandweer en HAP

Opleiding tot brandweerchauffeur

Brandweerchauffeurs hebben een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van andere weggebruikers, de korpsleiding en mede- passagiers. De opleiding tot Brandweerchauffeur vraagt wat ons betreft om een doelgerichte en vakspecifieke opleidings- en trainingsaanpak, die wij als volgt gestalte geven.

Trainingen als brandweerchauffeur

Met onze opleidingsstructuur realiseren we een doorlopende leerlijn. Deze leerlijn start bij de basisopleiding brandweerchauffeur (vakbekwaam worden), deze wordt vervolgens voortgezet met verschillende opleidingsmodules in het kader van vakbekwaam blijven.

Opleiding tot huisartsenchauffeur

Een HAP- of huisartsenchauffeur heeft als taak de huisarts snel en veilig te vervoeren naar de plaats van bestemming. Daarom worden er aan hen hoge eisen gesteld. Huisartsenchauffeurs moeten in de eerste plaats de juiste kennis en vaardigheden bezitten om de huisarts te assisteren. Daarnaast moeten zij beschikken over voertuigbeheersing en verkeersinzicht om de ambulance te besturen, al dan niet gebruikmakend van optische en geluidssignalen.