Opleiding veiligheidsadviseur

Waarom een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf?
Volgens de EU-regelgeving zijn bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, opslaan of overslaan een veiligheidsadviseur ADR aan te wijzen. Dit is niet altijd verplicht als men onder de vrijstellingen van het ADR valt. Bijvoorbeeld:
LQ – Gelimiteerde hoeveelheden
EQ – Vrijgestelde hoeveelheden

De taak van de veiligheidsadviseur is om met alle mogelijke middelen en maatregelen ervoor te zorgen dat het vervoer van de gevaarlijke goederen over de weg (ADR) maar ook alle activiteiten die daar omheen hangen, zo veilig mogelijk verloopt. De veiligheid van personen, middelen en milieu mogen daarbij geen gevaar opleveren.

De duur van de initiële opleiding is 6 dagen, de opleiding voor verlenging is 3 dagen. Hierbij dient men rekening te houden dat de cursist oefenvragen mee krijgt om tussen de cursus dagen te oefenen. Het examen wordt door ons aangevraagd bij het CBR.

Planners, operationeel leidinggevenden, magazijnbeheerders, expediteurs en veiligheidsadviseurs die zijn of worden aangesteld als veiligheidsadviseur ADR of waarvan het diploma veiligheidsadviseur ADR binnenkort gaat verlopen. Cursusduur is dan afhankelijk van de ervaring in de functie van veiligheidsadviseur. Minimale werk en denk niveau is MBO 4.

Je kunt na het afleggen van een positief examen bij het CBR zelfstandig de ADR wet- en regelgeving in de praktijk toepassen. Het certificaat wat je hebt behaald kunt u aanvragen bij het CBR. Het certificaat is 5 jaar geldig. Om het certificaat te verlengen moet de veiligheidsadviseur ADR binnen 1 jaar vóór de vervaldatum van het huidige certificaat slagen voor het verlengingsexamen.

Je leert hoe om te gaan met de 9 hoofdstukken van de wet- en regelgeving van het ADR. In hoofdstuk 1.8 staan de taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsadviseur. Hierin gaan we dieper in op lesstof in om de cursist maximaal voor te bereiden op de praktijk. Middels praktische casuïstiek en oefenvragen (het liefst uit de dagelijkse praktijk van de werkgever) leren we op een effectieve manier werken met deze wetboeken.

Uiteraard kun je ons ook telefonisch bereiken voor meer informatie:

info@vervoerscollegevenlo.nl

077-3524190

Meer weten over Opleiding tot veiligheidsadviseur?

Laat je door René Cox of Roy Fleuren informeren.

Bel ons direct via: 077- 3524190

Of vul hieronder je gegevens in.