Uw veiligheidsadviseur ADR

Volgens de EU-regelgeving zijn bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, opslaan of overslaan een veiligheidsadviseur ADR aan te wijzen. Dit is niet verplicht als men onder de vrijstellingen van het ADR valt. Vervoerscollege Venlo helpt u om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
De taak van onze veiligheidsadviseur is om met alle mogelijke middelen en maatregelen ervoor te zorgen dat uw vervoer van de gevaarlijke goederen over de weg (ADR) maar ook alle activiteiten die daar omheen hangen, zo veilig mogelijk verlopen. De veiligheid van personen, middelen en milieu mogen daarbij geen gevaar opleveren.

Onze veiligheidsadviseur stelt o.a. een goed onderbouwd en volledig jaarverslag op en levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid binnen uw bedrijf. U voldoet niet alleen aan de wettelijke verplichtingen, maar u heeft ook een deugdelijk manifest in handen met eventuele verbeterpunten en vervolgstappen.

ADR check
Voordat de veiligheidsadviseur aan het werk kan dienen wij een ADR-check uit te voeren. Deze check is bedoelt als een 0-meting.

In ons concept maken wij onderscheid in bedrijven welke enkel gevaarlijke stoffen vervoeren en bedrijven welke daarnaast ook logistieke activiteiten of overslag uitvoeren. Vanuit de eenmalige audit adviseren wij welk pakket u het beste past.


Resultaat
Elk jaar ontvangt u een uitgebreid jaarverslag. De kwaliteit van het jaarverslag en daarmee ook de vakkundigheid van onze veiligheidsadviseur kan door het ILT worden getoetst. U mag van onze adviseur een pro-actieve houding verwachten, wij zorgen er samen voor dat u alles netjes voor elkaar heeft.

Uiteraard kun je ons ook telefonisch bereiken voor meer informatie:

info@vervoerscollegevenlo.nl

077-3524190