Duurzaamheid

Duurzaamheid…het lijkt bijna een modewoord; duurzaam bouwen, duurzaam ondernemen, duurzame energie, duurzame inzetbaarheid.
Toch is het meer dan een modewoord, al jaren wordt er onderzoek gedaan naar het belang van duurzaamheid en langzaam maar zeker dringt het belang ervan door tot onze maatschappij.

Duurzaamheid met het oog op milieu is al behoorlijk ingeburgerd. Groene stroom gebruiken, afval scheiden, elektrische auto’s, het klinkt niemand meer onbekend in de oren.
Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om ook duurzaam management toe te passen.
Lean & Green is binnen de transport en logistieke sector een goed voorbeeld van het stimuleren en onder de aandacht brengen van duurzaam management, hoofdzakelijk met betrekking tot het milieu.

 

Maar hoe zit het eigenlijk met duurzame inzetbaarheid van de mens?

Tijdens ons seminar, op 16 maart jl., over duurzame inzetbaarheid is gebleken dat het onderwerp wel leeft bij ondernemers maar dat er praktisch nog weinig mee wordt gedaan.
Vaak omdat men niet weet hoe te beginnen. Belangrijk is te achterhalen waar voor een organisatie de aandachtspunten liggen.
Denk dan aan werkvermogen (fysieke belasting, balans tussen werk en privé), employability (multi-inzetbaarheid, scholing) en vitaliteit (leefstijl, nieuwe uitdagingen).

Duidelijk is dat duurzame inzetbaarheid de komende jaren een speerpunt is voor het management. Maar juist ook de medewerker zelf aanspreken op zijn eigen vitaliteit en ontwikkeling, is van  groot belang. Duurzame inzetbaarheid is alleen bereikbaar op vrijwillige basis, het gaat om een stukje bewustwording. Elke medewerker kan dan voor zichzelf invullen wat zijn/haar aandachtspunten zijn. Kijk ook eens op: www.duurzameinzetbaarheid.nl

Met duurzame inzetbaarheid in het achterhoofd heeft Vervoerscollege Venlo in samenwerking met het Buro voor Fysieke Arbeid de trainingen Fysieke belasting en Leefstijl ontwikkeld. (Prettige bijkomstigheid is dat voor de training Fysieke Belasting in 2017 soobsubsidie beschikbaar is)
Het betreft weliswaar code 95 trainingen, echter ook voor medewerkers zonder code 95 verplichting kunnen deze interessant zijn. De trainingen kunnen bijdragen om een gesprek over duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie in gang te zetten. Dan is in ieder geval een begin gemaakt.
Belangrijk is dat aandacht voor duurzame inzetbaarheid uiteindelijk net zo vanzelfsprekend wordt als groene stroom gebruiken of afval scheiden.

Helmie Peters