ASSE en Vervoerscollege Venlo hebben een convenant gesloten, waarin beide partijen afspreken dat ze – wat betreft het opleiden in de transport- intensief gaan samenwerken.

asseVlnr Rob Weinberg, Jeroen Engelhart, Roy Fleuren en Ruud Rutten

ASSE is vooral actief op het gebied van het leveren van digitale systemen ( o.a. TomTom Telematics en inSight Source Remote Download), die het rijgedrag registreren, analyseren en uitlezen.

Vervoerscollege Venlo verzorgt opleidingen en nascholingen van duurzaam inzetbare beroepschauffeurs in het kader van een ‘leven lang leren’ concept en beschikt over een digitaal opleidingssysteem, dat klanten ontzorgt in het beheren, plannen en registeren van hun opleidingen en vereiste bevoegdheden.

De sVervoersCollege_Venlo_logo_FC (1)amenwerking met ASSE levert volgens Hans Rutten van Vervoerscollege Venlo nog meer op:  “Naast een meer op de toekomst toegesneden opleidingsaanbod, levert de samenwerking ook schaal- en synergie- voordelen op waar de klanten veel voordeel mee kunnen behalen. Samen met ASSE kunnen we onze huidige klanten nog beter een toekomstbestendig opleidingspakket aanbieden, ik heb hoge verwachtingen van de nieuw te ontwikkelen trainingen.”, aldus Hans Rutten.

logo-asseJeroen Engelhart van ASSE hierover: “Wij richten ons primair op alle aspecten rond ICT systemen in en rondom voertuigen, het geven van trainingen in bredere zin is voor ons geen kernactiviteit, maar
ondersteunend aan de systemen die we leveren. Door de samenwerking met Vervoerscollege Venlo kunnen we beiden werelden optimaal blijven bedienen en onze specifieke trainingen in samenwerking met het Vervoerscollege aanbieden. Ik heb er vertrouwen in dat we de overige trainingen kunnen onderbrengen bij een gekwalificeerde partij als Vervoerscollege Venlo”.

Door de samenwerking zijn ASSE en VCV in staat een breder opleidingenaanbod te leveren en kunnen cursisten gebruik maken van een aantal voordelen :

  • We gaan de vernieuwende digitale systemen en technieken ( Insight Source en TomTom systemen) op korte termijn inpassen in de rij- opleidingen en nascholing Code 95 , zodat uw (toekomstige ) werknemers op een toekomstbestendige wijze worden opgeleid;
  • We gebruiken een (digitaal) opleidingssysteem voor het beheren , plannen en registreren van alle opleidingen en bevoegdheden , deze service is -zowel voor de werkgever als voor de kandidaat – vrij toegankelijk en gratis;
  • We gaan samen investeren in vernieuwende lesplannen , die de behoefte aan duurzaam inzetbare chauffeurs blijvend kunnen borgen.

Klanten van ASSE en VCV worden binnenkort verder geïnformeerd over wat deze samenwerking concreet voor hen kan betekenen.