Per 1 september 2017 gaan de nieuwe eind- en toetstermen voor VCA opleidingen van kracht.
De verwachting is dat de VCA-examens moeilijker worden,
onder andere door wijzigingen in de vraagstelling.

Vanaf 18 oktober 2016 zijn er tijdelijk extra vragen toegevoegd aan de VCA-examens. Dit was een test van nieuwe vraagsoorten.
De nieuwe vraagtypes zullen vanaf september 2017 in de echte VCA-examens worden opgenomen.

Er worden verschillende vraagvormen ingezet. Dit zijn onder andere:
• meerkeuze vraag, waarbij meer antwoorden goed kunnen zijn;vca
• sleepvragen, waarbij juiste combinaties worden gemaakt;
• meerkeuze vragen, waarbij bij ieder antwoord een keuze moet worden gemaakt;
• sleepvragen, waarbij activiteiten in een juiste volgorde moeten worden gezet.

 
U kunt tot 1 september 2017 nog het huidige VCA-examen afleggen.
Vervoerscollege Venlo biedt u op 3 juni de eerstvolgende mogelijkheid om de VCA training met examen op één dag te volgen van 07:30 tot 16:00 met aansluitend om 16:15 uur examen.
Deze training kan meetellen voor 7 uur theorie code 95. Indien u aanspraak kunt maken op soobsubsidie dan is er €100,00 soobsubsidie mogelijk.

Mocht u vragen hebben horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
Het Team van Vervoerscollege Venlo