Samenwerking met defensie

Op donderdag 30 november heeft Vervoerscollege Venlo een convenant getekend met Defensie.

Sinds enkele jaren werkt Vervoerscollege Venlo al samen met de mobiele trucksimulator waarin jaarlijks enkele honderden defensie chauffeurs worden getraind.
De uitbreiding van de samenwerking binnen het Employability Centrum van Defensie heeft primair als doel om duurzame instroom in de Transport en Logistieke sector te bevorderen.

Jaarlijks treden er zo’n 3500 medewerkers bij Defensie uit (incl. uitstroom door leeftijd), waarvan zo’n 600 medewerkers hulp nodig hebben wij het vinden van nieuw geschikt werk.
De activiteiten van Vervoerscollege Venlo hierbinnen richten zich op werving en selectie, opleiding en training binnen de sector Transport en Logistiek.

Wij zien uit naar een verdere uitbreiding van een succesvolle samenwerking!

Team Vervoerscollege Venlo

tekenen-defensie

Ondertekening mevr. E. Bakker en dhr. R. Fleuren