Wijzigingen in uitvoering code 95 per 13-09-2021

Waarschijnlijk zal er per 13 september 2021 veel veranderen binnen de code 95. Dit maakt het nog moeilijker om alle bevoegdheden netjes op orde te houden.
U dient te controleren of uw chauffeurs:
– 28 uur theorie en 7 uur praktijk hebben gedaan;
– niet meer dan 12 uur aan e-learning hebben besteed;
– geen cursusonderwerpen dubbel doen;
– bekwaam blijven binnen het verschil in aflopende perioden.

Uiteraard bieden wij de service om dit allemaal netjes bij te houden binnen onze ICT (Transportopleider)
Geen zorgen, bel 077-3524190.

Variatie binnen de nascholing
Er wordt een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur. Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus.
Voorbeeld: Een chauffeur volgt de ‘U03-1 Lading zekeren’ twee maal in een nascholingscyclus. De drie overige cursussen moeten uniek zijn. De verplichte 7 uur praktijktraining (W training) blijft van kracht.

Heeft een chauffeur vóór 1 juli 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na 1 juli 2021 mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden.

Opgeknipte cursussen
Nieuw is dat theoretische cursussen, waarvan dagdelen worden verdeeld over meerdere dagen (opgeknipt), per 1 juli 2021 op aaneengesloten dagen (m.u.v. de zondag) moeten plaatsvinden.

Voorbeeld: Vindt dagdeel A plaats op 4 januari 2021, dan moet dagdeel B plaatsvinden op 5 januari 2021.

Voor praktijktrainingen (W-trainingen) en nascholingscursussen met e-learning blijft de gebruikelijke 10 kalenderdagen van kracht.

Maximaal aantal uren e-learning
Er wordt een limiet gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen. De limiet is 12 uur. Vanaf 1 juli 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen. Er wordt gewerkt aan een tweede variant. Hierover ontvangt u na de zomerperiode meer informatie.

Wanneer een chauffeur voor 1 juli 2021 al meer dan 12 uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding. Deze mag vanaf 1 juli 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor 1 juli 2021 reeds meer dan 14 uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.

 

Meer weten over Wijzigingen code 95 per september 2021?

Laat je door Helmie Peters of Melany van der Vorst informeren.

Bel ons direct via: 077- 3524190

Bel meteen onze adviseur
Of