Taaltraining Engels voor logistiek medewerkers

Maat werk of open inschrijving

Aangezien binnen de logistiek veel anderstaligen werkzaam zijn, is de (onderlinge) communicatie een belangrijk aandachtspunt. De keuze voor Engels als verplichte tweede taal wordt daarom door veel bedrijven gemaakt. Ook klanten stellen steeds hogere eisen aan de distributiecentra waar ze mee samenwerken. Dit betreft ook de taalbeheersing van de medewerkers. Deze centra werken o.a. met medewerkers van Oost-Europese origine die weliswaar een tweede taal beheersen, maar deze is niet gelijk en van eenzelfde niveau.

Vervoerscollege biedt in samenwerking met ROC Gilde Opleidingen taaltrainingen ‘Engels Logistiek’ aan. Deze zijn specifiek gericht op de doelgroep én het logistieke vakjargon. Met name de vaardigheden spreken en luisteren komen aan bod, maar ook het lezen van werk- en veiligheidsinstructies en het schrijven van bijvoorbeeld een email. Het aantal te volgen dagdelen is afhankelijk van het aanvangsniveau en het gewenste eindniveau. Het aanvangsniveau wordt altijd voorafgaand op basis van een intake door ons vastgesteld. Na afloop ontvangt de medewerker een certificaat met het behaalde resultaat. Zowel de training als de toetsing is volgens de richtlijn van het ERK (Europees Referentiekader).

Vanaf 2020 start de open inschrijving voor twee taalmodules op basis van individuele inschrijving.
van ‘Beginner’ A1 naar ‘Elementary’ A2; 15 lessen van 1,5 uur
van ‘Elementary’ A2 naar ‘Pre-intermediate’ B1; 15 lessen van 1,5 uur

Voor meer informatie zie: Productblad-sp-taaltraining-Engels.pdf

of neem contact met ons op voor een persoonlijk advies:
Sonja Leenen
077-3524190
sonja@vervoerscollegevenlo.nl

Meer weten over Taalprogramma Engels?

We informeren je graag vrijblijvend.

Bel ons direct via: 077- 3524190

Bel meteen onze adviseur
Of