De NLQF leerlijnen van LogicLeap

LogicLeap / Vervoerscollege Venlo is de enige gevalideerd NLQF-opleider voor Transport en Logistiek in Nederland en zet daarmee opnieuw de toon. Deze validiteit is door het NCP NLQF beoordeelt op een aantal ontvankelijkheidscriteria. Daarnaast moet de aanvraag duidelijk en aantoonbaar bijdragen aan de doelen van NLQF en EQF. Vanuit deze validiteit is Vervoerscollege gemachtigd inschalingsverzoeken cq. leerlijnen in te dienen in het NLQF.

Vervoerscollege Venlo ontwikkelt de leerlijnen vanuit 2 verschillende sporen:
– basis leerlijnen
– op de klanten aangepaste leerlijnen (=dedicated leerlijnen)

De basis leerlijnen worden ontwikkeld om te voldoen aan de basiskwalificatie van een medewerker. Deze basis wordt in leeruitkomsten uitgedrukt en medebepaald door de (o.a. daarvoor ingestelde) examencommissies die bestaan uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Door de examencommissie te laten participeren in dit proces kunnen leeruitkomsten snel worden aangepast en wordt de aansluiting op de vraagzijde van de arbeidsmarkt gewaarborgd. Bij het ontwikkelen en onderhouden van de leerlijnen is duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het vakgebied het sleutelwoord.

Vervoerscollege zet vooralsnog in op NLQF-niveau 2 opleidingen en start zodoende met de opleidingen Professioneel Logistiek Medewerker en Professioneel Chauffeur Goederenvervoer.

De dedicated leerlijnen worden in samenwerking met en in opdracht van specifieke opdrachtgevers ontwikkelt op gelijke wijze als hierboven besproken. Zodoende creëren wij in samenspraak met onze opdrachtgevers de content voor hun eigen maatwerk opleidingen die wij uiteindelijk diplomeren en examineren.
In samenwerking met onze onderwijskundigen bepalen wij gezamenlijk de leeruitkomsten en criteria. Daarna richten wij de leerlijnen en examens in om de door u bepaalde competenties te kunnen borgen.

Wilt u uw medewerkers binden en boeien?
Doet u (intern) al veel aan opleidingen en wilt u de uitkomsten valideren door middel van een examen?

…. neem dan contact op met Vervoerscollege!

Meer weten over NLQF Leerlijnen?

We informeren je graag vrijblijvend.

Bel ons direct: 077- 3524190

Bel meteen onze adviseur
Of