ADR bedrijven check

Het vervoeren en opslag van gevaarlijke stoffen brengt vele verplichtingen met zich mee en dien je aan wettelijke voorschriften te voldoen. Als relatie van Vervoerscollege bieden wij u onze ADR bedrijven check aan waarbij onze veiligheidsadviseur onderzoek doet binnen uw organisatie of de processen, instructies, bevoegdheden en de administratie op orde is.
Deze check kan enerzijds een bevestiging zijn dat alles netjes op orde is, maar kan anderzijds ook verbeterpunten opleveren.

De veiligheidsadviseur van Vervoerscollege maakt een rapport op en checkt of aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan.

Hierbij worden onder andere de volgende punten bekeken:

  •  De gevaarlijk stoffen processen
  •  Welke opleidingen zijn er gevolgd
  •  Correct jaarverslag
  •  Opslag voorschriften
  •  Juiste vergunningen
  •  Documentatie tem behoeve van transport
  •  Ongevallen en/of incidenten registratie

Heeft u zelf alles netjes op orde? Wij checken het graag.

Vervoerscollege Venlo
077-3524190